Mange vet at om de fletter nøkkelord inn i innholdet, kan det være med på å øke synligheten. Det ikke like mange vet, er hvilken rolle de mindre synlige tekstene, de som ligger på «baksiden» av nettsiden, har. 

Saken er redigert flere ganger fordi reglene har endret seg. Sist oppdatert februar 2017.

Disse tekstene kaller vi metatekster eller metainformasjon. Når vi snakker om metainformasjon, mener vi i hovedsak title tag, meta description og alt text. I de fleste moderne publiseringssystem kan du enkelt legge dette inn selv. Her får du en innføring i hvordan skrive disse tekstene.

Title tag – sidetittel

Sidetittelen forteller både leser og søkemotor hva nettsiden handler om, og er en av de viktigste faktorene for rangeringen. Denne vises i søket og øverst på nettsiden din, i det grå feltet. Mange nettsider bruker samme sidetittel på hver underside. Det er sjelden en god idé. Har hver produkt- eller tjenestegruppe sin unike underside med unik metainformasjon, har du større sjanse for å oppnå resultater med optimaliseringen.

Tips til hvordan skrive sidetitler:

  • Bruk maks 70 tegn
  • Plasser det viktigste nøkkelordet først, maks fire per side
  • Skill nøkkelordene med | eller –

Meta description – Metabeskrivelse

Metabeskrivelse er en oppsummering av nettsidens innhold. Disse er ikke synlig på selve nettsiden, men vises i søketreffet, når vi deler lenker på sosiale medier, lagrer bokmerker med mer. Skriv alltid en metabeskrivelse for hver underside du får trafikk til, eller som du ønsker å få trafikk til. Den har ingen direkte påvirkning på rangeringen, MEN nøkkelord brukeren har søkt på vil bli uthevet, samtidig som teksten avgjør om leseren får lyst til å klikke eller ikke. Teksten bør være en forsmak på hva som finnes på nettsiden, samt ha et godt argument for hvorfor noen skal besøke akkurat den.

Tips til hvordan skrive metabeskrivelser:

  • Bruk maks 156 tegn
  • Bruk nøkkelord og triggerord
  • Skap handling med call to actions, som for eksempel «Hvordan skrive god SEO-tekst til nettsiden din? Les og finn ut»

Slik vises sidetittel og metabeskrivelse i søkefeltet:

Her er et godt eksempel på hva som kan skje om du ikke legger inn definert metainformasjon, Google gir deg et utdrag av nettsideteksten som inneholder de aktuelle nøkkelordene. Slik vi ser her, treffer det ikke alltid like bra. Dette søketreffet viser også at URL-en kan ha stor innvirkning på rangeringen. 

Alt text – Bildebeskrivelse

Alt står for alternativ. Dette fordi det er denne teksten som vises når bildet ikke kan vises. I noen nettlesere kan du se bildebeskrivelsen når du holder musepekeren over bildet. Alle bilder på nettsiden bør optimaliseres slik at søkemotorene også kan forstå dem.

Tips til hvordan skrive bildebeskrivelser:

  • Beskriv hva bildet illustrerer
  • Bruk 5-15 ord
  • Inkluder nøkkelord, men bruk kun ett per bilde
  • Bruk klart språk. Ironi eller metaforer kan misforstås.

Hva med meta keyword?

Tidligere kunne du oppgi nøkkelord, og søkemotorene ville rangere nettsiden din deretter. Fordi det ble misbrukt, teller ikke disse lenger. Google har selv gått ut med denne infoen. I de fleste publiseringssystem har du mulighet til å legge inn meta keywords, men fordi de ikke har noen betydning, kan du heller kaste bort tiden med festligere aktiviteter.

Viktig å huske på når du skriver metainformasjon

Unngå overdreven bruk av nøkkelord, såkalt keyword stuffing. Velg enkle, gamle og velkjente ord, det er de vi bruker når vi søker. Sørg for at innholdet på nettsiden svarer til forventningene, ingen liker å bli lurt. Det gjelder også søkemotorene. Nøkkelord du bruker i metainformasjonen må også befinne seg i innholdet på nettsiden.

Og helt til slutt: Optimaliser for Google, men først og fremst for leseren.

Vil du ha hjelp til å skrive tekst og/eller metainformasjonen til din nettside? Snakk med oss om tekst

– Camilla Hager, tekstforfatter og daglig leder i HvabeHager