Artikler for magasinet Mirakel

Når et helt magasin skal fylles, kreves idérike hoder så vel som skarpe formidlere. Vi har satt vår signatur på magasinet Mirakel – fra planlegging til glanset papir.

UTFORDRINGEN

Magasinet Mirakel gis ut av The List på vegne av Medicus – en klinikk med noen av Norges fremste eksperter på kvinnehelse og fertilitet. Disse ekspertene jobber daglig med temaer som ufrivillig barnløshet, gynekologi og svangerskap. Temaene oppfattes av mange som tabu, samtidig som det er et enormt informasjonsbehov knyttet til dem. Med det som utgangspunkt ble Mirakel født.

KUNDENS ØNSKE

Medicus ønsker blant annet å løfte frem personlige pasienthistorier, og å presentere komplisert fagterminologi på en fengende måte. Målet er å lære og inspirere både fagfolk og kvinnen i gata.

SLIK LØSTE VI DET

Etter at en konkret innholdsplan var lagt, tok Kirsti ansvaret for hver enkelt sak. Hun spikret intervjuavtaler, gjennomførte intervjuene, spisset vinklinger og fant riktig tone of voice. Så sto selve skrivingen for tur, før kunden fortløpende fikk fiks ferdige tekster – klare for trykkeriet.

Se første utgave av Mirakel 

Se andre utgave av Mirakel

«Kirsti leverte ikke bare engasjerende tekster – hun forbedret også kvaliteten på magasinet gjennom evnen til å gjøre grundige undersøkelser og se essensen i hver sak.

Hun viste god forståelse i arbeidet med komplisert materiale, og klarte å formidle det til et bredt publikum. Kirsti tok stolthet i arbeidet, og var en kreativ kraft. HvabeHager er fleksible, oppmerksomme på detaljer, undersøkende av natur og leverer punktlig.»

Wil Lee-Wright

daglig leder, The List Media

«Vi ville at Mirakel, skulle være av høy kvalitet og valgte derfor å få HvabeHager til å produsere tekstinnholdet.

 

Vi er kjempefornøyde med arbeidet tekstforfatterne gjorde. De bistod med ideer til saker og vinklinger, og koordinerte intervjuer og avtaler. Resultatet var en rekke velskrevne saker og artikler. Vi vil definitivt benytte oss av dem når vi går i gang med neste utgave også.»

Magnus Finset Sørdal

daglig leder, Medicus

Vil du også ha hjelp med innholdsmarkedsføring?