Innleide tekstforfattere i SpareBank 1 SMN

Da SpareBank 1 SMN en periode manglet interne ressurser, fikk vi bli en del av redaksjonen som jobbet frem innhold til intranettet og bloggen.

UTFORDRINGEN

Det skjer mye hos SpareBank 1 SMN – hver dag. Det vil de vise frem til kunder så vel som ansatte. Men når staben endret seg og skrivekyndige ble mangelvare, ble det i en periode vanskelig å rekke over alt selv. 

KUNDENS ØNSKE

Banken trengte tekstforfattere som kunne samarbeide med markeds- og kommunikasjonsavdelingen. Noen som både kunne skrive og ta bilder. Og for å bli en del av gjengen, skulle vi delta på ukentlige redaksjonsmøter.

SLIK LØSTE VI DET

Gjennom 2016 skrev vi ukentlig artikler og blogginnlegg til SpareBank 1 SMNs intranett og blogg, om alt fra rekordresultater for EiendomsMegler 1 til filippinske barn som ble invitert til Norge og fikk prøve skihopp. Glade for å ta del i artige aktiviteter, dro vi ut i felten med notatblokk og kamera, for å prate med skipsbyggere i Ålesund og sykehusklovner på St. Olav.

Vil du også leie inn en tekstforfatter?