Språkprofil, skriveverksted og tekstarbeid for IWMAC

Da teknologiselskapet IWMAC bestemte seg for å ta godt språk på alvor, ønsket de både skrivehjelp, en egen språkprofil og skriveverksteder for de ansatte.

UTFORDRINGEN

IWMACs utfordring var ikke ny: Å forklare hva de gjør på en enkel måte, slik at potensielle kunder straks ser nytten av tjenestene deres. Et tungt stammespråk med mange, kompliserte fagbegreper sto i veien. Det de leverer er kort fortalt løsninger for overvåking og kontroll av kjøle- og fryseanlegg, ventilasjon og inneklima. Men selv ansatte hadde utfordringer med å forstå seg på og videreformidle alle tjenestene.

KUNDENS ØNSKE

IWMAC ønsket å skille seg fra konkurrentene ved å kommunisere på en mer folkelig og lettforståelig måte. De ønsket å være en problemløser, og da var det essensielt at kundene også forsto hvilke problemer de løser – og hvordan. Fordi de så at tekstene som ble skrevet av ulike personer ble sterkt farget av hvem som hadde ført pennen, ønsket de føringer for hvordan de skulle skrive for å fremstå mer helhetlig.

SLIK LØSTE VI DET

Etter samtaler og intervjuer med både ingeniører, teknikere og andre ansatte, forfattet vi nye tekster til nettsider og markedsmateriell. Språket ble forenklet og tekstene skrevet med utgangspunkt i at leserne ikke skal trenge fagbakgrunn for å forstå. Disse fikk vi så oversatt til engelsk og svensk.

Etter å ha fått en grundig innføring i selskapets verdier og ledelsens tanker om hvordan de ønsket at IWMAC skulle fremstå og kommunisere, utarbeidet vi en omfattende språkprofil. Den inneholdt skriftlige føringer med bakgrunn i verdiene (omsorgsfull, pålitelig, nyskapende, entusiastisk og kompetent), sammen med konkrete eksempler. For å sikre at dette ikke bare ble et dokument som havnet i skuffen, fikk samtlige i selskapet, utviklere så vel som ledelsen, også delta på skriveverksted der de fikk en praktisk innføring i språkprofilen.

«Språkprofilen tar utgangspunkt i våre verdier, og gir føringer for hvordan våre ansatte skal kommunisere skriftlig. Camilla anbefalte også å gjennomføre et skriveverksted med alle ansatte for å implementere språkverktøyet i organisasjonen. Vi er glade for at vi takket ja til det!

 

De ansatte engasjerte seg, delte erfaringer og adopterte verktøyet. Tilbakemeldingene har vært kun positive. Prosessen med Camilla har vært fantastisk, og vi anbefaler alle som vurderer et samarbeid – gjør det!»

Belinda Renå Reitan

kommunikasjonsansvarlig, IWMAC

Vil du også ha hjelp med språkprofil og klarspråkarbeid?