Artikler for Næring i Nord og Næring i Midt-Norge

Mange timers arbeid ligger bak et magasin på over 100 sider.

UTFORDRINGEN

Næring i Nord og Næring i Midt-Norge er de største næringslivsmagasinene for hver sin landsdel, med til sammen over 50 000 eksemplarer per utgivelse. For at potensielle lesere skal få lyst til å åpne magasinet, må temaene interessere og språket fenge. Selv om redaksjonene til Næring i Nord og Næring i Midt-Norge gjør mye av jobben selv, er de avhengige av andre tekstforfattere for å komme i mål til hver deadline.

KUNDENS ØNSKE

Hvert magasin skal vise det rike næringslivet i Nord-Norge eller Midt-Norge, og hver eneste artikkel skal få bedriftene til å skinne. Næring i Nord og Næring i Midt-Norge ønsket en skribent med god penn og stor forståelse for et bredt spekter av bransjer, og som jobber selvstendig og er glad i å prate med folk.

SLIK LØSTE VI DET

Evnen til å navigere i nye farvann er en viktig del av oppdraget: En dag jobber vi med å spisse budskap for en fiskebåt, en annen dag med å presentere et stort kjøpesenter. I arbeidet med Næring i Nord og Næring i Midt-Norge tar Kirsti ansvar for å gjennomføre intervjuer, finslipe vinklinger og skrive artiklene. Så langt har vi bidratt med nesten 100 profileringsartikler, og antallet øker stadig.

«I Kirsti har vi funnet en skribent som evner å formidle folkelige historier og presentasjoner av bedrifter og aktører fra en stor og variert bransje. Like viktig er hennes evne til å være en god ambassadør for oss i møte med de ulike intervjuobjektene.»

Michael Ulriksen

Næring i Nord

Vil du også ha hjelp med artikler og innholdsmarkedsføring?