Nonspace®

Jobbet som en del av Nonspace®-teamet da de skulle lage årsrapporten til Enova

LITT OM OPPDRAGET

Vi digger å jobbe med kreative og nytenkende folk! Så da Nonspace® trengte et par ekstra penner på laget da de skulle utforme årsrapporten til Enova, var vi ikke vanskelig å be. Og ikke nok med det. Nonspace® skulle samtidig utvikle Enovas nye visuelle profil, så det var viktig å finne en løsning som forente språket med den nye profilen. 

Samtidig skulle språket bidra til å virkeliggjøre Nonspace® nytenkende visjon, der engasjerende historiefortelling og brukervennlighet satt i førersetet. Denne årsrapporten skulle skinne like sterkt som ledestjernen selv – Enova.

KUNDENS ØNSKE

Med mange oppgaver som skulle løses raskt, trengte Nonspace® minst én, men helst flere, tekstforfattere på laget i noen måneder. Og gjett om vi var glade for at de spurte oss! Vi stilte kvinnesterke; to tekstforfattere i 4 måneder. 

Mange av tekstene til årsrapporten var allerede skrevet, men av flere ansatte innenfor forskjellige fagfelt hos Enova. Da blir det fort litt forskjellig tone i språket (naturlig nok), så disse trengte en språkvask. Vi ønsker jo en helhetlig tone gjennom hele rapporten – så leseren kan sitte igjen med den gode Enova-følelsen. Tekstene måtte også passe med Enovas nye, moderne og stødige profil. 

I tillegg til dette skulle det skrives noen nye tekster. Tekster som sørget for at menneskene hos Enova – og det viktige arbeidet de gjør – ble løftet opp og fram i lyset. Det går tilbake igjen til Nonspace® sin visjon for den viktige rapporten.

SLIK LØSTE VI DET

Etter noen fruktbare oppstartssamtaler med Nonspace® konkluderte vi med at den beste løsningen var at 2 tekstforfattere, i dette tilfellet Nina og Marthe, jobbet 1 til 2 dager i uka sammen med det kreative Trondheims-byrået. I perioden satt de mye sammen Nonspace® i deres lokaler. Det ga oss muligheten til å jobbe sammen som et samlet team – pluss at det var sabla hyggelig. 

I løpet av de 4 månedene vi jobbet som en del av Team Nonspace® språkvasket vi tekstene Enova leverte, intervjuet Enova-ansatte om arbeidsplassen, var med på workshops og skrev splitter nye tekster til årsrapporten. Jobben vi sammen gjorde i denne perioden, la grunnlaget for Nonspace® sitt videre samarbeid med Enova – og de fremtidsrettede årsrapportene de skal produsere for dem fremover. 

 

Alle bilder hentet fra Nonspace®

Under utformingen av Enova sin digitale årsrapport hadde vi gleden av å samarbeide med Marte-Lise og Nina som satt sammen med oss på Nonspace. Deres engasjement og tekstkunnskap ble en naturlig forlengelse av vårt kreative team. Nina og Marthe-Lise løftet språket i rapporten til å ha bedre lesbarhet og være mer tilgjengelig, noe som stemte godt overens med vår overordnede visjon. 

Line Kibsgaard Sjøhelle

Studio Director, Nonspace®

Vil du også ha hjelp med språkprofil?