Innleide tekstforfattere i Enova

Enova fikk en ledig kontorpult da en av kommunikasjonsrådgiverne gikk ut i permisjon. Plassen fikk to av våre tekstforfattere dele.

UTFORDRINGEN

På grunn av en pappapermisjon manglet kommunikasjonsavdelingen til Enova plutselig kapasitet og kompetanse. Saken ble ikke bedre av at det nærmet seg lansering av nye nettsider – og de måtte få på plass produktbeskrivelser så vel som caseartikler.

KUNDENS ØNSKE

Med alt som skulle gjøres, trengte Enova noen som kunne ta på seg arbeidet. Å kjøpe inn tjenestene var ikke nok. De jaktet noen som kunne jobbe med – og ikke for – dem, fra dag til dag. Istedenfor å ansette en vikar, tok de kontakt med oss og ville leie inn to tekstforfattere over 3 måneder.

SLIK LØSTE VI DET

Jo bedre kjent vi blir med kundene, desto bedre blir tekstene vi skriver. Det var derfor vi med stor iver takket ja til oppdraget. Henrik og Kirsti jobbet 2 til 3 dager hver uke, og fylte sammen en 100 %-stilling. Vi ble raskt en del av gjengen, og fikk bryne oss på varierte arbeidsoppgaver: Fra å intervjue og skrive artikler om Enova-støtte, til å bli med på idémyldring for reklamefilmer.

Vil du også leie inn en tekstforfatter?