Språkprofil, skriveverksted og tekstarbeid for IWMAC

Da teknologiselskapet IWMAC (i dag Kiona) bestemte seg for å ta godt språk på alvor, ønsket de både skrivehjelp, en egen språkprofil og skriveverksteder for de ansatte.

UTFORDRINGEN

IWMACs utfordring var ikke ny: Å forklare hva de gjør på en enkel måte, slik at potensielle kunder straks ser nytten av tjenestene deres. Et tungt stammespråk med mange, kompliserte fagbegreper sto i veien. Det de leverer er kort fortalt løsninger for overvåking og kontroll av kjøle- og fryseanlegg, ventilasjon og inneklima. Men selv ansatte hadde utfordringer med å forstå seg på og videreformidle alle tjenestene.

LØSNINGEN

IWMAC ønsket å skille seg fra konkurrentene ved å kommunisere på en mer folkelig og lettforståelig måte. De ønsket å være en problemløser, og da var det essensielt at kundene også forsto hvilke problemer de løser – og hvordan. Fordi de så at tekstene som ble skrevet av ulike personer ble sterkt farget av hvem som hadde ført pennen, ønsket de føringer for hvordan de skulle skrive for å fremstå mer helhetlig.

RESULTATET

Etter samtaler og intervjuer med ansatte, forfattet vi nye tekster til nettsider og markedsmateriell. Språket ble forenklet, slik at leserne ikke trengte fagbakgrunn for å forstå. Disse ble oversatt til engelsk og svensk. Vi utarbeidet også en språkprofil basert på selskapets verdier og ledelsens visjon, med skriftlige føringer og eksempler. For å implementere dette, deltok alle ansatte på et skriveverksted for en praktisk innføring i språkprofilen.

5-4
2-Jun-13-2024-08-55-05-8448-AM
3-Jun-13-2024-08-55-05-6195-AM
4-Jun-13-2024-08-55-05-5533-AM
1-Jun-13-2024-08-55-05-5868-AM

Hva vi leverte

Icon-check Idé og konsept
Icon-check Rådgivning
Icon-check Prosjektledelse
Icon-check Tekstproduksjon
Icon-check Skriveverksted og workshop
Oversetting

Hva sa kunden?

Språkprofilen tar utgangspunkt i våre verdier, og gir føringer for hvordan våre ansatte skal kommunisere skriftlig. Camilla anbefalte også å gjennomføre et skriveverksted med alle ansatte for å implementere språkverktøyet i organisasjonen. Vi er glade for at vi takket ja til det! De ansatte engasjerte seg, delte erfaringer og adopterte verktøyet. Tilbakemeldingene har vært kun positive. Prosessen med Camilla har vært fantastisk, og vi anbefaler alle som vurderer et samarbeid – gjør det!

Belinda Renå Reitan Kommunikasjonsansvarlig, IWMAC

Vil du også ha hjelp med språkprofil og klarspråkarbeid?