Fra hæ til aha: Slik jobber en tekstforfatter

Slik jobber en tekstforfatter

Bryllup, bil, bank og bestått eksamen – det er få temaer vi ikke har vært innom som tekstforfattere. Tidligere har vi fortalt litt om hva vi skriver om, nå er tiden inne for å fortelle litt mer om hvordan vi jobber.

Prosessen fra første kontakt til ferdig produkt, er ikke bare spennende, den er også lærerik. Ofte får jeg spørsmålet «Men, Sara… Kan du virkelig noe om alt du skriver om?». Svaret er nei, det kan jeg ikke. Men, jeg lærer noe om mye, og ingen dager er like.

Når ekspertisen spenner bein på budskapet

Det første vi gjør når vi får et nytt prosjekt, er å stille spørsmål, gjøre research, samle info og danne oss et bilde av hvem kunden vår er, og hvem deres kunder er.

De som tar kontakt kan ofte uendelig mye om det de jobber med, og vi kan tilsvarende lite. Ofte er det en fordel – vi kan se på virksomheten med friske øyne, og lettere formidle viktige budskap, uten at poenget drukner i fremmedord og tung tekst.

Vår egen arbeidsmetodikk

For oss er det viktig å stille mange, og noen ganger «dumme» spørsmål. På den måten lærer vi hva som er viktig for kunden – og hva som er viktig å få formidlet. Hva ønsker kunden å fortelle, og hvorfor? Hvilken handling ønsker de at tekstene skal føre til? Og hvordan skal de kunne nå ut til de det er viktigst å nå?

For å besvare disse spørsmålene, har vi utarbeidet vår egen arbeidsmetodikk. For noen av kundene våre er det viktig å ha et lett og muntlig språk. For andre er det strenge regler for hvordan de skal og kan ordlegge seg. Dette er ting vi må vite før vi kan skrive.

Strukturert skrivestue

Når vi har samlet tilstrekkelig med bakgrunnsmateriale fra kunden, er neste skritt å hente informasjon og inspirasjon fra andre kilder. På den måten kan vi danne oss et bilde av markedet, konkurransen og hva de viktigste fokusområdene bør være.

Etter at alt av informasjon er innhentet og vi har fått et klarere bilde, utarbeider vi en gjennomtenkt struktur for jobben. Hva starter vi med, og hva bør komme deretter?

Kvalitet tar tid

Så, til den mest tidkrevende delen av jobben, gjennomarbeiding og redigering av teksten. Dette er det mange som glemmer, men det er alfa og omega. Er dette nyttig for den jeg skriver for? Og er det nyttig der de i er i prosessen når de leser dette? Er teksten inndelt i avsnitt med beskrivende undertitler? Dette er blant spørsmålene vi stiller oss underveis i arbeidet. At innholdet er ryddig og tydelig strukturert, og at hver setning skal gi leseren verdi, er en selvfølge.

Ikke glem internett!

Når vi skriver for nettet, er det å optimalisere for søkemotorene ofte en viktig del av jobben. I forkant snakker vi med kunden og utfører søkeordsanalyser for å finne ut hvilke søkeord og -fraser vi skal prioritere. Call to actions, beskrivende metatekster og eventuelle lenker til andre relevante saker, må også være på plass. Når alt dette er klart, kan kunden gi tilbakemelding på jobben. Vi gir oss ikke før alle er godt fornøyd, noe som vises av tilbakemeldingene vi får.

Rørleggertjenester, utdanning, helse og truck – temaer vi i utgangspunktet ikke er eksperter på. Det vi imidlertid er eksperter på, er tekst. God dialog med kundene gir oss bakgrunnen vi trenger, og disse temaene er bare noe av det vi jobber med.

Ønsker du hjelp av oss, eller lurer på hva vi kan hjelpe deg med? Ta kontakt!

image placeholder
Hello, world!

Title

Description

Author position

Trenger du også hjelp med tekst og markedsføring?