Skrytehjørnet del 3

Lurer du på hva slags prosjekter vi jobber med? Her ser du noen case-beskrivelser av oppdrag vi har gjort i det siste, for Technoport, Adresseavisen og Medicus.

PR-arbeid for Technoport

2. og 3. mars gikk teknologikonferansen Technoport av stabelen i Trondheim. Technoport er en årlig konferanse om innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering, som skal videreutvikle fremtidens teknologibedrifter.

Kundens utfordring: «Det har vi ikke gjort før, så det klarer vi sikkert!» tenkte vi, da Technoport spurte oss om vi ville stå for PR i forkant av, og under, konferansen.

Kundens mål/ønske: Technoport ønsket økt synlighet og flere påmeldinger til konferansen, som i år kunne skilte med store navn som blant annet Charles Adler og Dirk Ahlborn. De ønsket hjelp med mediehenvendelser og oppfølging av disse, og at vi i tillegg sto for alt av pressemeldinger og annet mediearbeid.

Slik løste vi oppgaven: Det første vi gjorde var å lage en plan for PR-arbeidet: Hvem ønsket vi at skulle dekke konferansen, og hvilke medier skulle få tilsendt info? Vi skrev og sendte ut pressemeldinger, stod for akkreditering av journalister, både før og under konferansen, i tillegg til at vi produserte pressestoff i etterkant av hver konferansedag.

Resultatet? Konferansens beste pressedekning noensinne – og tre spennende og lærerike dager, som frister til gjentakelse.

«Technoport er strålende fornøyd med arbeidet HvabeHager gjorde i forbindelse med Technoport-konferansen. Gode tekster og pressemeldinger ble produsert på løpende bånd. Et veldig hyggelig og effektivt samarbeid som ga oss svært gode resultater. Dette gjør vi gjerne igjen.»

– Gøril Forbord, CEO, Technoport

 

Content for Adresseavisen

Kundens utfordring: Adresseavisen satser i større og større grad på betalt innhold – content marketing – og ville ha en samarbeidspartner som kunne produsere når de selv ikke hadde kapasitet. Det ble oss i HvabeHager.

Kundens ønske/mål: Gjennom å tilby leserne godt, relevant stoff, både på papir og nett, ønsket Adresseavisen å videreutvikle produktet sitt til også å inneholde såkalt content marketing. Salgsavdelingen selger inn ideen til eksisterende kunder, som igjen kommer med et ønsket mål for hver tekst.

Slik løste vi oppgaven: Første steg i arbeidet med Adresseavisen, var å sette opp tre «innholdspakker» – fra mindre omfattende bronse til tungvekteren gull. Adresseavisen presenterte deretter pakkene til sine kunder, som valgte en av dem basert på sine mål. Vi gjorde research, snakket med kilder og satte opp en tidsplan. Til slutt skrev vi tekstene, både for nett og papir. Blant sakene vi har skrevet, kan vi nevne to dobbeltsider for DNB, tekst for Bufetat samt for Trondheim Jazz.

Saken om ekteparet Oddny og Gunnar fikk mye ros fra både leserne, kunden (DNB) og Adresseavisen.

Magasin for Medicus

Kundens utfordring: Klinikken Medicus, som er spesialister på kvinnehelse og fertilitet, har en målgruppe med mange spørsmål og et stort kunnskapsbehov. Mange har bekymringer knyttet til det å prøve å bli gravid, til prevensjon, overgangsalder og gynekologisk helse, men ikke alle vet når de bør søke hjelp – eller våger ta kontakt for å stille spørsmålene de lurer på. I tillegg er allmennleger og gynekologer grupper som også har behov for mer informasjon for å kunne veilede og henvise sine pasienter videre når det trengs.

Kundens ønske/mål: Medicus ønsket derfor å gjøre nyttig informasjon lett tilgjengelig for både pasienter og helsepersonell. De bestemte seg for å lage et magasin som skulle distribueres ut til legesentre og gynekologer i Trøndelag og Oslo, til deres eget bruk og til pasienter på venterommet. Magasinet skulle senke terskelen for å ta kontakt med Medicus, gjennom å vise hva de gjør og gi svar på det mange lurer på.

Slik løste vi oppgaven: Vi startet med et redaksjonsmøte med personalet på Medicus, for å brainstorme ideer til aktuell tematikk. Med ideene på plass, avtalte vi intervjuer med blant annet leger, spesialister og tidligere pasienter, før vi samlet informasjonen og skrev sakene. Resultatet ble et 40 siders magasin fylt med pasienthistorier, ekspertintervjuer, fagstoff, artikler og spørsmål og svar.

Wil Lee Wright i The List var prosjektleder for oppdraget, og magasinet ble produsert i samarbeid med dem. Magasinet, som skal gis ut to ganger i året, ble lansert 8. juni. Så langt er det trykket 6000 eksemplarer. Medicus har også hatt stor etterspørsel fra folk som har hørt om magasinet og ønsker å få det tilsendt.

«Da vi bestemte oss for å lage magasinet Mirakel, ville vi at det skulle være av høy kvalitet, og valgte derfor å få HvabeHager til å produsere tekstinnholdet. Vi er kjempefornøyde med arbeidet tekstforfatterne gjorde. De bistod med ideer til saker og vinklinger, og koordinerte intervjuer og avtaler. Resultatet var en rekke velskrevne saker og artikler. Vi vil definitivt benytte oss av dem når vi går i gang med neste utgave også.»

– Magnus Sørdal, redaktør for Mirakel og daglig leder ved Medicus

Vurderer du å be om hjelp til prosjekter à la disse – eller noe helt annet? Kontakt tekstforfatterne våre, så tar vi en prat om hva vi kan få til.

image placeholder
Hello, world!

Title

Description

Author position

Trenger du også hjelp med tekst og markedsføring?