Slik får du bedre setningsflyt

God setningsflyt er alfa omega når det gjelder å behage leseren. Den avgjør ofte om han eller hun gidder å lese videre. Å mestre dette er en kunst som krever trening. Heldigvis finnes det noen enkle, men gode råd for deg som ønsker å bli bedre.

Skriv korte setninger, skriv lange setninger

Setninger kan være lange. Setninger kan være korte. Det er bra. Mangel på variasjon kan være slitsomt. Det kan føre til distraksjon.

Setninger kan være både korte og lange, og det er bra, for mangel på variasjon kan føre til distraksjon.

Hvilket avsnitt var best? Spør du meg, er det ingen tvil om at det siste vinner. Det er likevel lett å havne i fella der man skriver en rekke av korte setninger. Eller det som oftere er tilfelle, en rekke av lange og innviklede setninger. Kjed ikke leserne dine, men finn isteden en naturlig rytme der du varierer lengden på setningene. Bruk av spørsmål er også en god måte å skape variasjon på.

Sørg for at hver setning har et poeng

Har du dobbeltsjekket, sjekk for tredje gang. Gir hvert ord mening, eller babler du i vei? Det er gjerne smertefullt å beskjære egne tekster, men det er nødvendig. Kutt det overflødige helt til du er sikker på at hvert ord har en mening og at hver setning har et poeng.

Balanser mellom sært og streit

Personlighet i teksten er i mange tilfeller positivt. Likevel kan for mange utradisjonelle formuleringer og ordvalg gjøre den vanskelig å fordøye. På samme måte kan et enkelt og nøytralt språk virke kjedelig i lengden. Det optimale er en kombinasjon. Forsøk å finne den perfekte balansen mellom spennende, personlig stil, og en enkel, ren og effektiv måte å formulere deg på.

Sett av tid til å redigere innholdet

Å utvikle skriveferdigheten handler mye om evnen til å redigere og revidere. Det er når du begynner å flikke på ord og uttrykk, at du skaper den gode harmonien i teksten. Redigeringen bør du gjøre i to runder, hver omgang med ett fokusområde:

  1. Innholdet, fokus på informasjon og budskap
  2. Det tekniske, fokus på setningsflyt, ordvalg, grammatikk etc.

Dette er to vidt forskjellige aspekter av god skriving, men begge svært viktige. Det skal godt gjøres å redigere begge på samme tid, og det mest fornuftige er å gå løs på innholdet før du tar for deg den tekniske biten.

Et siste tips: Hvis du er usikker på om setningsflyten er god, les teksten høyt for deg selv. Når du uttaler setningene høyt, hører du hvordan de flyter, og du kan lettere avsløre stakkato partier og manglende pustepauser.

image placeholder
Hello, world!

Title

Description

Author position

Trenger du også hjelp med tekst og markedsføring?