Bedriftsnavnet som treffer – slik jobber vi med navneutvikling

Mange tror at det er vanskeligere å skrive langt enn kort. Som regel er det motsatt. Så hva gjør en tekstforfatter når noen ønsker seg den korteste teksten av dem alle?

Det sies at navnet vårt er den vakreste lyden vi mennesker hører. For gründere kan bedriftsnavnet være like kjært. Derfor tar vi ikke lett på ansvaret som ligger i oppdrag med navneutvikling – det er som å navngi noen andres barn.

Men det er også noe av det morsomste og kreativt mest krevende vi gjør. Nå skal jeg fortelle hvordan vi gjør det.

Intervjuet – gründeren og målgruppen

I HvabeHager har vi en strategisk tilnærming til tekst. Vi skriver tekster som synger, tekster som selger og tekster som treffer. Felles for alle er at de har et mål. Det er viktig for oss å fortelle gode historier, men sjeldent er historien målet i seg selv. Fortellergrepene er midler for å oppnå en effekt hos leseren. Det gjelder også navn.

Derfor starter vi alltid prosessen med et dybdeintervju. Vi vil finne ut alt om hvem som skal høre navnet.

  • For hvem er det viktig at navnet resonnerer?
  • Hvem er beslutningstakerne, kundene – og hva er viktig for dem?
  • Hvilke assosiasjoner ønsker vi å skape, og  hvor mye skal navnet si om kjernevirksomheten?
  • Og hvem er egentlig du – gründeren? Hvilke interesser, hobbyer, smaker og avsmaker har du?

Tough love

Fordi dette er så viktig for dem, naturligvis, møter gjerne kundene oss med en perlesnor av preferanser og formeninger. Det er ja, det er nei, det må med, det må ei. Håpet deres er at vi skal matche dem med navneverdenens sjelefrend. Navnet de har ventet på hele livet.

Og vi jobber hardt for å finne det navnet. Selvsagt gjør vi det. Det navnet som gir dem gåsehud. Navnet som gjør at kundens hjerte slår litt fortere. Men det skal ikke – og kan ikke – være det eneste kriteriet. Da hadde vi begått en unnlatelsessynd i vår rolle som rådgivere. Da hadde vi ikke gjort jobben vår.

Eksempler på kriterier kan være at navnet skal

  • funke på engelsk
  • kunne funke selv om virksomheten utvider
  • forklare hva bedriften er eller gjør
  • være hensiktsmessig for SEO
  • ha ledig domenenavn

Jobben vår er å finne det navnet som oppfyller flest mulig slike kriterier, og det vi tror vil funke best på sikt.

Ideene og utvelgelsen

Intervjuet gir oss mye å jobbe med. Vi noterer alt som blir sagt skjematisk ned i det vi kaller et innsiktsdokument. Det er utgangspunktet for alt det videre arbeidet. Når vi stuper ned i ordenes eventyrlige verden, er innsiktsdokumentet alltid springbrettet. Når vi spikker, flikker, hamrer, famler, tar fra hverandre, setter sammen, leser, drodler og diskuterer, gjør vi alltid jevnlige avsjekk med innsiktsdokumentet. Hvor bredt favner vi? Hvor godt treffer vi?

Og til slutt sitter vi der – med to eller tre alternativer. De er resultatet av det vi liker å se på som håndverk.

Når vi presenterer navneforslagene til kunden, er det avgjørende at vi tar dem med på idéreisen vår. Vi viser hvordan navnet er blitt til og hvordan vi har tenkt. De må forstå – og være enig i – våre begrunnelser og vurderinger om marked, nåtid og fremtid.

Først da kan navnet fylles med nytt innhold, mening og konnotasjoner. Først da kan navnet speile virksomhetenes verdier, hva de står for og hvem de ønsker å være.

Først da kan det bli den vakreste lyden kunden hører.

Har du et kjært barn uten navn? Snakk med oss om navneutvikling!

image placeholder
Hello, world!

Title

Description

Author position

Trenger du også hjelp med tekst og markedsføring?