Tips 5: Hvorfor innholdet er viktigst

Eller Content is King, som det i perioder er populært å påstå.

Ja, for på tross av at folk ikke leser på nettkommer de på grunn av innholdet.

De besøker ikke nettsiden fordi de liker å søke eller klikke seg rundt. De kommer vanligvis ikke for å se på pent design, og de har sjelden fokus på teknologien bak. De kommer på grunn av innholdet de tror (eller håper) er bra.

Så hva er godt innhold?

Godt innhold – for hvem?

Hva godt innhold er, vil åpenbart variere ut ifra kontekst og målgruppe. Likevel finnes det en måte å angripe innholdet på, som gjør at du i langt større grad vil kunne skrive det leseren opplever som godt innhold.

Et enkelt prinsipp

Folk kommer fordi de søker informasjon som kan svare på deres spørsmål, eller som hjelper dem med å fullføre en oppgave eller løse et problem. De søker informasjon som er lett å finne, enkel å forstå, korrekt, oppdatert og troverdig.

Kan nettsiden din gi svar og/eller være en problemløser, har du lyktes.

Hva lurer leseren på?

Du trenger ikke gjøre om hele nettsiden til en stor FAQ med ofte stilte spørsmål (det hadde blitt katastrofe), men tenk på den som en samling med temaer. Sett deg selv til side, ta på deg besøkshatten og spør deg selv: hva ønsker målgruppen å vite om temaet? Hvilke spørsmål stiller de?

Hvilke problem har de og hvordan løser vi dem? Jobb så med hvordan du kan fremstille informasjonen (svar og løsninger) på en best mulig måte.

OBS! Glem ikke det du lærte i tips 5, at leserne er late, og ha det i bakhodet når du skriver.

Det handler ikke om deg

Mange glemmer leseren og skriver ut ifra hva de selv vil formidle. Det vi ønsker å si, er ikke nødvendigvis det leseren er interessert i å høre (sjelden, faktisk). Synd, men sant.

Relevant innhold for leseren

Skrivetips: Undersøk målgruppen og hent gjerne inspirasjon fra de som gjør det best i bransjen, i Norge eller i utlandet. Det gir deg et veldig godt utgangspunkt for å skape godt innhold – for leseren.

image placeholder
Hello, world!

Title

Description

Author position

Trenger du også hjelp med tekst og markedsføring?